تورهای ماجراجویانه

جنگل ابر به شیرین آباد - ۲/۵ روزه ۳۱ مرداد تا ۲ شهریور

جنگل نوردی در مسیر مخفی راه شاهی از جنگل ابر تا شیرین آباد
+۱۶
۳ از ۶
موجود است

تور دره نوردی - دره دئیز فرود از آبشار و تمرین دره نوردی - ۱۲ مرداد

ماجراجویی و دره نوردی پر هیجان، تمرین دره نوردی
۱۸+
۱ روز
موجود است

تور دره نوردی - دره تلاتر ( اشکاف ) - جمعه ۱۹ مرداد

ماجراجویی و دره نوردی پر هیجان، پرش در حوضچه های بکر
۱۸+
۱ روز
موجود است

دره نوردی دره سره ایل - ۴ و ۵ مرداد

ماجراجویی و دره نوردی تجربه ای خنک و پر هیجان
۱۸+
۱/۵

غار دانیال - جمعه ۱۲ مرداد

غارنوردی در مسیری رودخانه ای ، عبور از دالانهای آبی پرهیجان
+۱۲
۱ روز

تنگ دار رودخانه نوردی و آب بازی ۲۹ تیرماه

آبتنی و رودخانه نوردی خنک و مفرح در رودخانه کوشکسرای چالوس
۱ روز