تورهای یک روزه ی داخلی

آبشار شی الیم ، نماد شکوه هیرکانی - جمعه ۱۳ مهر

جنگل نوردی و بازدید از آبشار باشکوه شی الیم، آبشار پلکانی باشکوه
۳ از ۶
۱ روز

الیمستان ، کوچه باغ وحشی- ۶ مهر

جنگل نوردی در دالان درختان درهم تنیده و دورنمای دماوند
۱۰+
۳ از ۶

دریاچه ارواح ! - جمعه ۱۳ مهر

دریاچه ارواح ، سکوتی رمزآلود در قلب جنگل های مازندران
۸+
۱ روز