موجود است

تخت سلیمان تا کانی گراوان – ۱۵ الی ۱۸ آبان

بازدید از زادگاه زرتشت تا چشمه حیرت انگیز گراوان و صفر مرزی
10+
2 از 6
3/5 روز
محدود شد

جنگل پاجی – منطقه حفاظت شده بولا – ۲۷ مهر

جنگل نوردی در دالان درختان انجیلی و تماشای شکوه خزان
10+
2 از 6
1 روز
محدود شد

جنگل پاجی – منطقه حفاظت شده بولا – ۴ آبان

جنگل نوردی در دالان درختان انجیلی و تماشای شکوه خزان
10+
2 از 6
1 روز
تکمیل شد

جهان‌نما تا تخت میرزا – ۲۵ تا ۲۷ مهر

ییلاق گردی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده جهان نما
+12
3 از 6
2/5 روز
موجود است

طبس تا کال جنی – ۱۵ الی ۱۸ آبان

نگین زیبای کویر با رودخانه ها و روستاهایی سرسبز و مسحور کننده
8+
1 از 6
3/5 روز
تکمیل شد

هلی دشت – خزان گردی – ۲۷ مهر

جنگل نوردی در ییلاق هلی دشت و دالان درختان راش و ممرز
10+
2 از 6
1 روز