تکمیل شد

تور آبشار گزو ۲۶ مرداد

جنگل نوردی و بازدید از آبشار باشکوه گزو، کمند سپید هیرکانی
3 از 6
1 روز
مازندران
محدود شد

جنگل ابر به شیرین آباد – ۲/۵ روزه ۳۱ مرداد تا ۲ شهریور

جنگل نوردی در مسیر مخفی راه شاهی از جنگل ابر تا شیرین آباد
+16
3 از 6
2/5 روز