تکمیل شد

تنگ دار رودخانه نوردی و آب بازی ۲۹ تیرماه

آبتنی و رودخانه نوردی خنک و مفرح در رودخانه کوشکسرای چالوس
+9
1 روز
مازندران
موجود است

تور دره نوردی – دره تلاتر ( اشکاف ) – جمعه ۱۹ مرداد

ماجراجویی و دره نوردی پر هیجان، پرش در حوضچه های بکر
18+
1 روز
قزوین
موجود است

تور دره نوردی – دره دئیز فرود از آبشار و تمرین دره نوردی – ۱۲ مرداد

ماجراجویی و دره نوردی پر هیجان، تمرین دره نوردی
18+
1 روز
مازندران
موجود است

جنگل ابر به شیرین آباد – ۲/۵ روزه ۳۱ مرداد تا ۲ شهریور

جنگل نوردی در مسیر مخفی راه شاهی از جنگل ابر تا شیرین آباد
+16
3 از 6
2/5 روز
موجود است

دره نوردی دره سره ایل – ۴ و ۵ مرداد

ماجراجویی و دره نوردی تجربه ای خنک و پر هیجان
18+
1/5
مازندران
موجود است

غار دانیال – جمعه ۱۲ مرداد

غارنوردی در مسیری رودخانه ای ، عبور از دالانهای آبی پرهیجان
+12
1 روز
مازندران