تکمیل شد

ترکمن صحرا و خالد نبی – نوروز ۹۷

به دیدار سرزمین اسب و دوتار، مردمانی کوشا، مهجور و دوست داشتنی
8+
1 از 5
3/5