موجود است

آبشار شی الیم ، نماد شکوه هیرکانی – جمعه ۱۳ مهر

جنگل نوردی و بازدید از آبشار باشکوه شی الیم، آبشار پلکانی باشکوه
3 از 6
1 روز
مازندران
محدود شد

الیمستان ، کوچه باغ وحشی- ۶ مهر

جنگل نوردی در دالان درختان درهم تنیده و دورنمای دماوند
10+
3 از 6
1 روز
موجود است

دریاچه ارواح ! – جمعه ۱۳ مهر

دریاچه ارواح ، سکوتی رمزآلود در قلب جنگل های مازندران
8+
1 روز
مازندران