تکمیل شد

تنگ دار رودخانه نوردی و آب بازی ۲۹ تیرماه

آبتنی و رودخانه نوردی خنک و مفرح در رودخانه کوشکسرای چالوس
+9
1 روز
مازندران
موجود است

تور آبشار ترز – ۵ مرداد

جنگل نوردی و بازدید از آبشاری گیسو طلایی در قلب جنگل
8+
1 روز
مازندران
موجود است

تور دره نوردی – دره تلاتر ( اشکاف ) – جمعه ۱۹ مرداد

ماجراجویی و دره نوردی پر هیجان، پرش در حوضچه های بکر
18+
1 روز
قزوین
موجود است

تور دره نوردی – دره دئیز فرود از آبشار و تمرین دره نوردی – ۱۲ مرداد

ماجراجویی و دره نوردی پر هیجان، تمرین دره نوردی
18+
1 روز
مازندران
موجود است

غار دانیال – جمعه ۱۲ مرداد

غارنوردی در مسیری رودخانه ای ، عبور از دالانهای آبی پرهیجان
+12
1 روز
مازندران